bindwerk

ontwikkeling van mensen | organisaties | samenleving

Bindwerk is een collectief van maatschappelijk ondernemers. We helpen mensen, organisaties en partners in de samenleving in hun fundamentele ontwikkeling.

We zijn geen adviseurs die een ‘kunstje’ komen doen: veel liever stellen we ons op als uw bondgenoot in het bereiken van uw doelen. Samen met u scheppen we de juiste context voor blijvende groei, innovatie en vitaliteit.

Vanuit onze betrokkenheid bij specifieke thema┬┤s ontwikkelen we ook eigen maatschappelijke initiatieven. Ongevraagd, en vanuit de overtuiging dat het nodig is of beter kan.

Bindwerk durft los te denken van traditionele verdienmodellen. We investeren en bouwen mee in ontwikkelingen waarin we geloven, ook wanneer het nog niet meteen iets oplevert.

In de samenleving groeit een onderstroom waarin sociale bindkracht, menselijke maat, balans en duurzaamheid belangrijker zijn dan omzet, dividend en status. Bindwerk moedigt deze ontwikkeling aan en kiest ervoor om vanuit die filosofie bij te dragen aan een vitalere samenleving.

In ons werk letten we op congruentie en gaan we uit van de natuurlijke verbondenheid tussen de mens en zijn omgeving. Op deze manier geven we invulling aan duurzaamheid.